top of page

 

 

                                                                        Voor wie

De praktijk is gericht op volwassenen. Klachten waarvoor aangemeld kunnen van uiteenlopende emotionele en/of relationele aard zijn. Te denken valt aan: somberheid, depressie, angstklachten, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsproblemen (zoals wie ben ik, wat wil ik..), perfectionisme, klachten ten gevolg van traumatische gebeurtenissen, rouwklachten, medisch onverklaarbare lichamelijke klachten of vermoeidheidsproblemen, eetproblemen, problemen in het contact met belangrijke anderen; zoals moeite hebben met het vasthouden of leggen van contacten, problemen in het aangaan of onderhouden van relaties, conflicten die zich herhalen in relaties of op het werk, losmakingproblematiek, seksuele problemen, opvoedingsproblemen. 

Wanneer klachten of problemen relatief ernstiger zijn of (terugkerend) al langer het  functioneren belemmeren, dan is doorgaans een vorm van psychotherapie aangewezen. 

In de praktijk behandel ik geen psychiatrische klachten als psychose of b.v. ernstige verslavingsproblematiek. Ook als u regelmatig in crisis raakt en daardoor vaker buiten kantoortijden een beroep op de therapeut moet doen kunt u beter binnen een GGZ instelling behandeld worden.

 

 

                                                          

                                                Wat is Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliënt en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn maatwerk en afgestemd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de client. Kort als het kan en past, en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na een tijd in therapie te behalen is. 

Ik werk integratief; dat wil zeggen; ik ben (BIG geregistreerd) opgeleid om vanuit verschillende stromingen te denken en werken. Dus zowel vanuit een psychodynamisch, als cognitief gedragstherapeutisch kader, of client-centered kader – afhankelijk van probleem en vraag. Ik heb me bekwaamd om zonodig methoden en technieken te combineren die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.  Belangrijke doelen zijn het verminderen van klachten, vergroten van zelf-inzicht en het ontdekken van mogelijkheden om met een vernieuwde kijk, houding, en gevoelens het leven en gebeurtenissen te benaderen.

bottom of page