top of page

                                                                 Klachtgerichte Psychotherapie

In klachtgerichte therapie wordt aandacht besteed aan de huidige klachten en problemen en het versterken van gedachten, gedrag en gevoel.  Het gaat hierbij om therapie bedoeld om minder last te hebben klachten en problemen. Bijvoorbeeld als u last heeft van angst- of traumaklachten of stemmingsklachten. 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Bij sommige psychische klachten zijn het niet de gebeurtenissen zelf die negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor u dingen kunt zien. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Als u negatieve gedachten leert anders te interpreteren, krijgt u een objectievere kijk op uw eigen gevoelens en waarnemingen. Door gesprekken met de therapeut en daarnaast thuis ook bij te houden hoe het met u gaat, gaat u aan de slag. Vervolgens zullen we ook kijken of u dingen anders kunt gaan doen. Het doel zal uiteindelijk zijn dat u beter om zult kunnen gaan met emotionele problemen, zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, somberheid of schuldgevoelens. Cognitieve gedragstherapie kan als een kortdurende, gestructureerde therapievorm ingezet worden die op het heden en de toekomst is gericht.

Voor meer info: o.a. www.vgct.nl

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een beproefde behandeling en aanbevolen bij posttraumatische stressstoornis (PTSS) maar ook bij diverse angststoornissen. Tevens blijkt EMDR werkzaam in een aantal gevallen waar een negatief zelfbeeld is ontstaan door herhaaldelijke nare gebeurtenissen in de ontwikkeling zoals gepest, vernederd, misbruikt, mishandeld of verwaarloosd worden.
Kort gezegd bestaat EMDR uit het ophalen van de nare herinneringen of angstbeelden terwijl de therapeut een afleidende taak aanbiedt, bij voorkeur snelle oogbewegingen. De herinnering zelf verdwijnt niet maar wel het bijbehorende nare gevoel, waardoor vaak ruimte komt om positiever over uzelf te gaan denken.

Voor meer info: o.a. www.emdr.nl

IPT 

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een effectieve, focale gesprekstherapie die vaak wordt ingezet bij stemmingsklachten die samenhangen met veranderingen in uw leven en relaties. IPT gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen. Depressie kan ontstaan als de relatie met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het verlies van iemand die zeer dichtbij stond, zoals een partner of het verlies van een kind. Of het verlies van de mogelijkheden die bij een vorige levensfase horen, zoals bij de geboorte van een kind of het veranderen van baan. Maar ook een conflict met een belangrijke ander kan aanleiding zijn tot het ontstaan van een depressie.

bottom of page