top of page
foto geknipt.jpg

       

       

        Mijn naam is Merle van der Velde.

        In 2004 studeerde ik af als klinische en gezondheidszorgpsycholoog aan de Rijksuniversiteit

        Leiden. Als psycholoog en psychotherapeut werkte ik binnen verschillende afdelingen in

        grotere instellingen van de GGZ. Ik deed daar onder andere veel behandelervaring op, 

        op gebied van angst- en stemmingsklachten, werkgerelateerde en interpersoonlijke

        problematiek, (complexe) trauma klachten, zelfbeeld problemen en persoonlijkheidsproblemen. 

        In 2012 rondde ik mijn 2-jarige opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog af (RINO Rotterdam) en in 2018 de

        3-jarige specialistische opleiding tot Psychotherapeut (RINO Utrecht).

       

        Ik werk graag persoonsgericht, waarbij de ontwikkeling van de persoon als geheel centraal staat.

        In mijn werk vind ik het zinvol en verrijkend om voortdurend ontwikkeling en verdieping te vinden. Zodoende              bezoek ik geregeld symposia en congressen en maak ik deel uit van diverse collegiale intervisie-groepen.         

        Vanaf 2018 combineerde ik mijn werk binnen een grotere GGZ instelling met een eigen praktijkvoering. En sinds          2019 ben ik geheel werkzaam in eigen praktijk.  De keuze voor een eigen praktijk brengt me voldoening                        en vrijheid. Het biedt in mijn samenwerking met cliënten ruimte voor toegewijde aandacht,  hetgeen ik

        in de psychotherapie van grote waarde acht.

bottom of page