foto geknipt.jpg

       

       

        Mijn naam is Merle van der Velde.

        In 2004 studeerde ik af als klinische en gezondheidszorgpsycholoog aan de Rijksuniversiteit

        Leiden. Als psycholoog en psychotherapeut werkte ik binnen verschillende afdelingen in

        grotere instellingen van de GGZ. Ik deed daar onder andere veel behandelervaring op, 

        op gebied van angst- en stemmingsklachten, werkgerelateerde en interpersoonlijke

        problematiek, (complexe) traumaklachten, zelfbeeldproblemen en persoonlijkheidsproblemen. 

        In 2012 rondde ik mijn 2-jarige opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog af (RINO Rotterdam) en in 2018 de

        3-jarige specialistische opleiding tot Psychotherapeut (RINO Utrecht).

        Ik werk graag persoonsgericht, waarbij de ontwikkeling

        van de persoon als geheel centraal staat. Ik vind het zinvol en leuk om in mijn werk  

        voortdurend ontwikkeling en verdieping te vinden; zodoende bezoek ik geregeld symposia en congressen

        en maak ik deel uit van diverse collegiale intervisie-groepen. Sinds  2018 combineer ik mijn werk binnen een

        grotere instelling, met een eigen praktijkvoering. Dit brengt me de nodige diversiteit en vrijheid voor eigen

        invulling.