top of page
Molecules Bio

Diagnostiek

Bent u voor uzelf of een patient op zoek naar antwoorden op diagnostische vraagstukken? Dan kunt u (zich) aanmelden, en bekijken we de mogelijkheden.

Naast de diagnostiek die in alle gevallen plaatsvindt tijdens de intake, bied ik zonodig aanvullende diagnostiek in de vorm van uitgebreider psychologisch onderzoek. In veel gevallen is het goed om te onderzoeken hoe uw klachten verklaard kunnen worden. Daaronder valt onder andere diverse klachtgericht onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek.

bottom of page