top of page

Kwaliteit
Professionele zorg, BIG geregistreerd

Als het je gezondheid betreft is het belangrijk om de juiste professionele zorg te betrekken. Ik heb een universitaire opleiding gedaan tot psycholoog en vervolgens heb ik mij in het vakgebied zowel generalistisch als specialistisch verder geschoold in diverse docterale vervolgopleidingen. 

 

 Ik ben zowel als GZ psycholoog en als psychotherapeut ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik door de wet erkende opleidingen heb gevolgd. In mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep en de regels van de WGBO ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht- en inzagerecht.

Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe ik omga met de kwaliteit en verantwoordingen in mijn praktijk. Mijn kwaliteitsstatuut is gecontroleerd en goedgekeurd en is in de praktijk op te vragen.

Ik houd mij aan alle relevante wetgeving rondom uw privacy. Zie voor verdere informatie over beheer en uitwisseling van uw gegevens hier mijn Privacystatement

Hieronder vind u mijn registraties en erkende opleidingen:

Registraties:

BIG-nummer GZ psycholoog: 89916318825

BIG-nummer Psychotherapeut:

19916318816

AGB-code: 94017000

AGB praktijkcode: 94064248

KVK-nummer: 72570938

Lidmaatschap beroepsverenigingen:

LVVP: lidmaatschapsnummer 4825   

NVP: lidmaatschapsnummer 4383756

Opleidingen:

Psychologie, Universiteit Leiden, 1998-2004

Cognitieve Gedragstherapie, basis, 2006

EMDR, 2009

IPT, 2010

Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, RINO Rotterdam, 2010-2012

Schematherapie, basis, 2014

Opleiding tot Psychotherapeut, RINO Utrecht, 2015-2018

.

bottom of page