top of page

                                                               Psychotherapie

Vrijwel iedereen heeft wel eens last van minder goede momenten, van problemen of zorgen.

Het dagelijkse leven kan allerlei moeilijkheden brengen. Soms worden deze te veel, duren ze te lang of hebben ze een terugkerend patroon en zijn het meer valkuilen. Met als resultaat dat er (psychische) klachten kunnen ontstaan. De klachten hebben dan een negatieve invloed op het functioneren voor uzelf, (en/of) in relatie met een ander of in uw werksituatie. Vaak bent u er op tijd bij, maar soms redt u het alleen niet en heeft u een ander nodig om meer (in)zicht te krijgen en verandering te bereiken.  Dan kan specialistische hulp in de vorm van psychotherapie zinvol en wenselijk zijn.  Vanuit mijn vak als psychotherapeut kan ik u mogelijk begeleiden. 

U kunt zich aanmelden voor kortdurende en langdurende klachten. Ik ben zowel geregistreerd psychotherapeut als GZ psycholoog en heb me bekwaamd in werkzaamheden binnen de basis/generalistische GGZ en de specialistische GGZ.

In de therapie wordt zo goed mogelijk afgestemd op de cliënt(e), met (uw) huidige klachten, ervaringen en leergeschiedenis. Soms volstaat een korter traject, soms is de innerlijke zoektocht wat diepergaand en uitvoeriger. 

bottom of page